Välj en sida

Kommunikationsprocess eller förkortat KomPro är Margaretha Brännströms företag. Hon hjälper människor med bland annat personlig utveckling.